Language of document :

A Törvényszék 2019. szeptember 11-i végzése – ruwido austria kontra EUIPO (transparent pairing)

(T-649/18. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – A transparent pairing európai uniós szóvédjegy bejelentése –Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség hiánya – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Ausztria) (képviselők: A. Ginzburg ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: W. Schramek és A. Söder meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a transparent pairing szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2018. augusztus 30-án hozott határozata (R 2487/2017-2. sz.) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék a ruwido austria GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 4., 2019.1.7.