Language of document :

Tribunalens beslut av den 11 september 2019 – ruwido austria mot EUIPO

(transparent pairing)

(Mål T-649/18)(1 )

(EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket transparent pairing – Relativt registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b (EU) 2017/1001 – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Österrike) (ombud: advokaten A. Ginzburg)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: W. Schramek och A. Söder)

Saken

Överklagande av det beslut som andra överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 30 augusti 2018 (ärende R 2487/2017-2) angående registreringen av ordmärket transparent pairing som EU-varumärke

Avgörande

Överklagandet avvisas.

ruwido Austria GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 )     EUT C 4, 7.1.2019.