Language of document :

Жалба, подадена на 9 април 2011 г. - Honnefelder/Комисия

(Дело F-42/11)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Stephanie Honnefelder (Брюксел, Белгия) (представител: C. Bode, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията да не включи жалбоподателя в списъка с резервите от конкурса EPSO/AD/26/05

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска:

да се отмени решението на ответника от 11 февруари 2011 г.;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски;

с предохранителна цел да се постанови неприсъствено решение.

____________