Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. června 2012 – Mocová v. Komise

(Věc F-41/11)1

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Neobnovení pracovní smlouvy na dobu určitou – Posuzovací pravomoc – Článek 8 PŘOZ – Článek 4 rozhodnutí generálního ředitele OLAF ze dne 30 . června 2005 o nové politice OLAF při přijímání a zaměstnávání dočasných zaměstnanců – Maximální doba platnosti smluv s dočasnými zaměstnanci“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Dana Mocová (Brusel, Belgie), (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí generálního ředitele OLAF, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o prodloužení její smlouvy dočasného zaměstnance ve smyslu čl. 2 písm. a) PŘOZ.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 282, 24.9.2011, s. 51.