Language of document :

Personalerettens dom (enedommer) af 18. december 2015 – De Nicola mod EIB

(Sag F-45/11) 1

(Personalesag – ansatte ved EIB – bedømmelse – bedømmelsesrapport 2009 – klageudvalgets afgørelse ulovlig – afslag på forfremmelse – ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB) (ved G. Nuvoli og T. Gilliams, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for 2009, for så vidt som han ikke tildeles bedømmelsen A eller B+, og for så vidt som han ikke indstilles til forfremmelse til funktionsgruppe D.

Konklusion

Den Europæiske Investeringsbanks afgørelse af 22. september 2010 annulleres.

Det er ufornødent at træffe afgørelse om påstanden om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for 2009, af afgørelsen af 25. marts 2010 om afslag på forfremmelse og af »alle forbundne, forudgående og efterfølgende retsakter«.

I øvrigt frifindes Den Europæiske Investeringsbank.

Den Europæiske Investeringsbank bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, som er afholdt af Carlo De Nicola.

____________

1 EUT C 186 af 25.6.2011, s. 35.