Language of document : ECLI:EU:F:2015:167

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(sudac pojedinac)

18. prosinca 2015.

Predmet F‑45/11

Carlo De Nicola

protiv

Europske investicijske banke (EIB)

„Javna služba – Osoblje EIB‑a – Ocjenjivanje – Izvješće o ocjeni 2009. –Nezakonitost odluke žalbenog odbora – Odbijanje promaknuća – Obustava postupka“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a kojom C. De Nicola u biti zahtijeva, kao prvo, poništenje odluke žalbenog odbora (u daljnjem tekstu: žalbeni odbor) Europske investicijske banke (EIB ili u daljnjem tekstu: Banka) od 22. rujna 2010. o odbijanju njegove interne žalbe za poništenje i izmjenu njegova izvješća o ocjeni 2009., kao drugo, poništenje navedenog izvješća o ocjeni, kao treće, poništenje „svih povezanih, naknadnih i prethodnih akata“, osobito odluke EIB‑a od 25. ožujka 2010. o njegovu nepromaknuću i, kao četvrto, nalaganje EIB‑u da mu naknadi materijalnu i nematerijalnu štetu koju smatra da je pretrpio.

Odluka:      Poništava se odluka žalbenoga odbora Europske investicijske banke od 22. rujna 2010. Obustavlja se postupak u odnosu na tužbeni zahtjev za poništenje izvješća o ocjeni koje se odnosi na 2009. i „svih povezanih, naknadnih i prethodnih akata“. U preostalom dijelu tužba se odbija. Europska investicijska banka snosit će vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova C. De Nicole.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Osoblje Europske investicijske banke – Ocjenjivanje – Izvješće o ocjeni – Pobijanje pred žalbenim odborom Banke – Doseg nadzora

(Pravilnik o osoblju Europske investicijske banke, čl. 22.)

2.      Tužbe dužnosnikâ – Osoblje Europske investicijske banke – Poništavajuća presuda – Učinci – Obveza usvajanja provedbenih mjera – Presuda koja poništava odluku žalbenoga odbora o izvješću o ocjeni – Obveza Banke da navedenom odboru ponovo podnese prigovor podnositelja interne žalbe

(čl. 266. UFEU‑a)

1.      Mogućnost da žalbeni odbor, koji je ustanovila Europska investicijska banka u području ocjene članova osoblja, poništi svaku tvrdnju sadržanu u izvješću o ocjeni službenika Banke podrazumijeva da je navedeni odbor ovlašten ponovno ocijeniti osnovanost svake od tih tvrdnji prije nego što je ukloni. Doseg te ovlasti prema tome jasno prelazi granice jednostavnog nadzora zakonitosti i poništenja izreke akta jer uključuje mogućnost poništenja i razloga kojima se opravdava izreka, neovisno o njihovu položaju unutar opće strukture obrazloženja navedenog akta. Ta ovlast punog nadzora žalbenog odbora potvrđena je ovlašću koja mu je izričito priznata za izmjenu pojedinačnih ocjena i ocjene zasluga koja proizlazi iz opće procjene izvršavanja poslova podnositelja interne žalbe. Naime, izmjena ocjene zasluga dotične osobe podrazumijeva to da taj odbor na detaljan način nadzire sve ocjene zasluga sadržane u osporavanom izvješću u pogledu eventualnih pogrešaka u ocjeni, koje se tiču činjenica ili prava, i da po potrebi može umjesto ocjenjivača donijeti novu ocjenu tih zasluga.

Konačno, žalbeni odbor mora izvršiti puni nadzor nad izvješćem o ocjeni o kojem se pred njim vodi postupak, pri čemu se taj nadzor odnosi na osnovanost svake ocjene sadržane u tom izvješću, a nije ograničen na provjeru postojanja očite pogreške u ocjeni.

(t. 49. do 51.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: presude od 27. travnja 2012., De Nicola/EIB, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, t. 41. i od 16. rujna 2013., De Nicola/EIB, T‑618/11 P, EU:T:2013:479

2.      Vodeći računa o dosegu odredbi o nadležnosti žalbenog odbora koji je ustanovila Europska investicijska banka u području ocjene članova osoblja, okolnost da sud Unije poništi odluku tog odbora na administrativnom planu može donijeti korist podnositelju interne žalbe pred navedenim odborom i, slijedom toga, Banci nametnuti da žalbenom odboru ponovno podnese prigovor gore navedenog podnositelja interne žalbe kako bi žalbeni odbor mogao pravilno i u okviru svojih cjelokupnih ovlasti odlučiti o izvješću o ocjeni o kojem je riječ.

(t. 58.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: rješenje od 21. rujna 2015., De Nicola/EIB, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, t. 40.