Language of document :

2014 m. liepos 25 d. pareikštas ieškinys byloje „Vienas iš mūsų“ ir kt. prieš Parlamentą ir kt.

(Byla T-561/14)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Europos piliečių iniciatyva „Vienas iš mūsų“ ir kiti, atstovaujami advokatės C. De La Hougue

Atsakovai: Europos Parlamentas, Europos Komisija ir Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Komisijos komunikatą COM(2014) 355 galutinis,

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti Reglamento (ES) Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies c punktą,

priteisti iš atsakovų ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisijos atsakymas dėl ieškovų pasiūlymo dėl teisės akto ir piliečių iniciatyvoje „Vienas iš mūsų“ iškeltų klausimų yra nepatenkinamas, nes Komisija: i) nereaguoja į tai, kad žmogaus embrionas yra žmogus, ir ii) nenagrinėja akivaizdžių prieštaravimų.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su demokratinio proceso pažeidimu, nes Komisija:

nepateikia atsisakymo perduoti ieškovų pasiūlymą Europos Parlamentui teisinių motyvų,

klaidingai supranta Reglamento Nr. 211/20011 reikalavimus ir išlaiko monopoliją teisėkūros procese, pažeisdama Sutarčių nuostatas dėl tarpinstitucinio dialogo,nepateikia savo teisinių ir politinių išvadų atskirai, kaip reikalaujama pagal Reglamentą Nr. 211/2011.Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 211/2011 neatitiktimi Sutartims. Ieškovai teigia, kad:keliama grėsmė Lisabonos sutarties tikslams didinti institucijų demokratinį teisėtumą ir skatinti Europos piliečių dalyvavimą demokratiniame procese, jei Komisija gali atmesti piliečių iniciatyvą dėl subjektyvių ar savavališkų priežasčių, jos neišnagrinėjus Parlamente,pažeidžiamas teisinės valstybės principas, jei Komisijos sprendimui netaikoma teisinė kontrolė.