Language of document :

Arrest van het Gerecht van 23 april 2018 – One of Us e.a./Commissie

(Zaak T-561/14)1

[„Institutioneel recht – Europees burgerinitiatief – Onderzoeksbeleid – Volksgezondheid – Ontwikkelingssamenwerking – Financiering door de Unie van activiteiten waarbij de vernietiging van menselijke embryo’s kan worden verondersteld – Mededeling van de Commissie op grond van artikel 10, lid 1, onder c), van verordening (EU) nr. 211/2011 – Beroep tot nietigverklaring – Bekwaamheid om in rechte op te treden – Handeling waartegen kan worden opgekomen – Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid – Rechterlijke toetsing – Motiveringsplicht – Kennelijke beoordelingsfout”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: European Citizens’ Initiative One of Us en de overige verzoekende partijen van wie de namen zijn vermeld in de bijlage bij het arrest (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. de La Hougue, vervolgens J. Paillot, avocats, en tot slot P. Diamond, barrister)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Laitenberger en H. Krämer, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verzoekende partij: Republiek Polen (vertegenwoordigers: M. Szwarc, A. Miłkowska en B. Majczyna, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: aanvankelijk U. Rösslein en E. Waldherr, vervolgens U. Rösslein en R. Crowe, gemachtigden), Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: E. Rebasti en K. Michoel, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van mededeling COM(2014) 355 final van de Commissie van 28 mei 2014 over het Europees burgerinitiatief „Uno di noi”

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

European Citizens’ Initiative One of Us en de overige verzoekende partijen van wie de namen zijn vermeld in de bijlage, zullen hun eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen.

De Republiek Polen, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie zullen hun eigen kosten dragen.

____________

1     PB C 409 van 17.11.2014.