Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 23 aprilie 2018 – One of Us și alții/Comisia

(Cauza T-561/14)1

[„Drept instituțional – Inițiativă cetățenească europeană – Politica în domeniul cercetării – Sănătate publică – Cooperare pentru dezvoltare – Finanțarea de către Uniune a activităților care implică distrugerea de embrioni umani – Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 10 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 – Acțiune în anulare – Capacitate procesuală – Act atacabil – Inadmisibilitate parțială – Control jurisdicțional – Obligația de motivare – Eroare vădită de apreciere”]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamanți: European Citizens’ Initiative One of Us și ceilalți reclamanți ale căror nume figurează în anexa hotărârii (reprezentanți: inițial C. de La Hougue, ulterior J. Paillot, avocat, și în final P. Diamond, barrister)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Laitenberger și H. Krämer, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamanților: Republica Polonă (reprezentanți: M. Szwarc, A. Miłkowska și B. Majczyna, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Parlamentul European (reprezentanți: inițial U. Rösslein și E. Waldherr, ulterior U. Rösslein și R. Crowe, agenți), Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: E. Rebasti și K. Michoel, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea Comunicării COM(2014) 355 final a Comisiei din 28 mai 2014 privind inițiativa europeană cetățenească intitulată „Uno di noi”

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

European Citizens’ Initiative One of Us și ceilalți reclamanți, ale căror nume figurează în anexă, vor suporta propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.

Republica Polonă, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene vor suporta propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 409, 17.11.2014.