Language of document :

Prasība, kas celta 2005. gada 13. decembrī - Bracke pret Komisiju

(lieta F-123/05)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jean-Marc Bracke (Watermael-Boitsfort, Beļģija) (pārstāvis - P. Bruwier, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 7. septembra lēmumu, ko tā pieņēma, atbildot uz Jean-Marc Bracke sūdzību (Nr. R/570/05), kā arī šā lēmuma dēļ turpmāk pieņemtos aktus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, konkursa COM/PC/04 veiksmīgais kandidāts, apstrīd likumību Iecēlējinstitūcijas lēmumam neiecelt viņu uz pārbaudes laiku tādēļ, ka viņš neatbilst darba stāža nosacījumam, kas ir viens no nosacījumiem pielaišanai minētajam konkursam.

Prasītājs apgalvo, ka apstrīdētais lēmums pārkāpj Civildienesta noteikumu 27. pantu, jo tajā bez likumīga attaisnojuma ir izslēgta daļa no kandidātiem uz amatu. Turklāt viņš atsaucas uz to, ka ir pārkāpts nediskriminācijas princips, labas pārvaldības princips, vērtēšanas komisijas neatkarības princips un tiesiskās paļāvības princips. Visbeidzot, viņš apgalvo, ka paziņojuma par konkursu norma, uz kuru balstīts minētais lēmums, proti, III 1 punkts, ir nelikumīga, jo tā pārkāpj nediskriminācijas principu un ir atzīstama par nepiemērojamu atbilstoši EKL 241. pantam.

____________