Language of document :

Tožba, vložena 13. decembra 2005 - Bracke proti Komisiji

(Zadeva F-123/05)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Jean-Marc Bracke (Watermael-Boitsfort, Belgija) (zastopnik: P. Bruwier, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 7. septembra 2005, s katero se je odločalo o ugovoru Jeana-Marca Brackeja, in vse nadaljnje akte, ki so bili sprejeti na podlagi te odločbe;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, ki je bila izbrana na natečaju COM/PC/04, izpodbija zakonitost odločbe OPI, da se je ne zaposli kot uradnika pripravnika, ker ne izpolnjuje pogojev delovne dobe, navedenih v pogojih za udeležbo na zgoraj navedenem natečaju.

Tožeča stranka zatrjuje, da izpodbijana odločba krši člen 27 Kadrovskih predpisov, ker brez tehtnega razloga del kandidatov izključuje od prostih delovnih mest. Poleg tega zatrjuje kršitev načela nediskriminacije, načela dobre uprave, načela neodvisnosti komisije in načela zaupanja v pravo. Nazadnje navaja, da naj bi bila določba obvestila o natečaju, na kateri temelji omenjena odločba, in sicer točka III.1, nezakonita, saj krši načelo nediskriminacije in bi se je zato v skladu s členom 241 ES ne smelo uporabiti.

____________