Language of document :

2005 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje A prieš Komisiją

(Byla F-124/05)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: A (Port-Vendres, Prancūzija), atstovaujamas advokatų B. Cambier ir L. Cambier

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2005 m. vasario 28 d. atsakovės sprendimą atmesti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalimi grindžiamą 2004 m. spalio 22 d. ieškovo pateiktą prašymą, kuriuo prašoma užbaigti drausminę procedūrą, prieš jį pradėtą 2004 m. sausio 16 d. sprendimu.

Panaikinti 2005 m. rugsėjo 26 d. atsakovės sprendimą atmesti Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalimi grindžiamą skundą, pateiktą 2005 m. gegužės 20 d., kuriuo siekiama minėto 2005 m. vasario 28 d. sprendimo pakeitimo.

Pripažinti minėtą 2004 m. spalio 22 d. ieškovo prašymą priimtinu ir pagrįstu.

Priteisti iš atsakovės ieškovui ir jo šeimai sumokėti preliminarią 1 581 801 EUR sumą, kuri atitinka pusę žalos, patirtos dėl sprendimo įgyvendinti ir tęsti prieš ieškovą pradėtą drausminę procedūrą, kitą pusę paliekant patikslinti su eksperto pagalba.

Priteisti iš atsakovės sumokėti 8 % palūkanų nuo visų nurodytų sumų, skaičiuojant nuo 1999 m. lapkričio 23 d., kada buvo užbaigta pirmoji Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (EKST) atlikto vidaus tyrimo ataskaita, kurioje pasireiškė pirmieji šališkumo požymiai ieškovo atžvilgiu, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, skaičiuojant nuo 2004 m. sausio 16 d., kada Paskyrimų tarnyba nusprendė pradėti drausminę procedūrą prieš ieškovą.

Paskirti ekspertą.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas nurodo šešis ieškinio pagrindus.

Pirmuoju ieškinio pagrindu jis tvirtina, kad nagrinėjama drausminė procedūra buvo pradėta tik dėl prieš ieškovą pradėtų baudžiamųjų persekiojimų, kurie 2004 m. birželio 30 d. pasibaigė Briuselio Chambre du Conseil galutiniu sprendimu nutraukti bylą. Todėl drausminė procedūra turi laikytis tų pačių išvadų.

Antruoju ieškinio pagrindu ieškovas nurodo minėto sprendimo nutraukti bylą, kurio atsakovė neapskundė, res judicata.

Nepatenkinus šių reikalavimų, jei būtų nuspręsta, kad Paskyrimų tarnyba gali tęsti aplinkybėmis, kurias Briuselio Chambre du Conseil galutinai pripažino visiškai neįrodytomis, grindžiamą drausminę procedūrą, trečiuoju ieškinio pagrindu ieškovas teigia, kad ginčijami sprendimai netinkamai sieja prieš jį pradėtos procedūros ir vykstančios procedūros prieš Cresson pasekmes.

Taip pat ketvirtuoju ir penktuoju ieškinio pagrindais ieškovas tvirtina, kad su juo siejamos aplinkybės yra klaidingos ir kad Paskyrimų tarnyba pažeidė Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnyje numatytą pareigą rūpintis pareigūnais bei teisėtų lūkesčių principą, kadangi ji nepadarė visko, ką galėjo pagal savo įgaliojimus, kad suprastų tikslią įvykių eigą.

Galiausiai paskutiniuoju pagrindu ieškovė teigia, kad bet kuriuo atveju protingas terminas, per kurį Paskyrimų tarnyba turėjo pasisakyti, jau seniai pasibaigė, kadangi aplinkybės įvyko 1995−1996 metais.

Kai dėl prašymo atlyginti žalą, ieškovas tvirtina, kad atsakovės klaidos yra jo nervinės depresijos, privertusios jį anksčiau laiko užbaigti pareigūno karjerą, priežastis. Ši aplinkybė jam pačiam ir jo šeimai sukėlė turtinę ir neturtinę žalą.

____________