Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera a doua) din data de 1 februarie 2007 - Tsarnavas /Comisie

(Cauza F-125/05)1

(Funcționari - Promovare - Evaluare comparativă a meritelor funcționarilor din servicii diferite - Cerere de despăgubiri - Admisibilitate - Termen rezonabil - Onorarii ale avocatului - Procedură prealabilă - Prejudiciu moral)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Vassilios Tsarnavas (Atena, Grecia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și D. Martin, agenți)

Obiectul cauzei

Pe de o parte, reclamantul solicită anularea deciziilor Comisiei din 1 aprilie 2005 și din 7 octombrie 2005 de respingere a cererilor sale care aveau ca obiect obținerea unei despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit în cadrul exercițiilor de promovare din 1998 și 1999 și, pe de altă parte, obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri evaluate în echitate la 72 000 euro pentru prejudiciul material și moral suferit

Dispozitivul hotărârii

Obligă Comisia Comunităților Europene să-i plătească dlui Tsarnavas suma de 3000 euro pentru repararea prejudiciului moral suferit.

Respinge celelalte capete de cerere.

Comisia Comunităților Europene suportă propriile cheltuieli și o treime din cheltuielile efectuate de dl Tsarnavas.

Dl Tsarnavas suportă două treimi din propriile cheltuieli.

____________

1 - JO C 60, 11.03.2006, p. 54