Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 1. februarja 2007 - de Tsarnavas proti Komisiji

(Zadeva F-125/05)1

(Uradniki - Napredovanje - Primerjalna ocena uspešnosti uradnikov iz različnih služb - Odškodninski zahtevek - Dopustnost - Primeren rok - Odvetniški honorar - Predhodni postopek - Nepremoženjska škoda)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Vassilios Tsarnavas (Athènes, Grčija) (zastopnik: N. Lhoëst, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Berardis-Kayser in D. Martin, zastopnika)

Predmet zadeve

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločb Komisije z dne 1. aprila 2005 in 7. oktobra 2005 o zavrnitvi zahtev tožeče stranke za odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, nastalo v napredovalnih obdobjih 1998 in 1999, in, na drugi strani, naložitev toženi stranki plačila odškodnine za utrpelo premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ocenjene ex aequo et bono na 72.000 evrov

Izrek sodbe

Komisija Evropskih skupnosti mora M. Tsarnavasu plačati znesek 3.000 evrov iz naslova povrnitve nepremoženjske službe.

V preostalem delu se tožba zavrne.

Komisija Evropskih skupnosti krije svoje stroške in tretjino stroškov M. Tsarnavasa.

M. Tsarnavas krije dve tretjini svojih stroškov.

____________

1 - UL C 60, 11.3.2006. str. 54..