Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. január 16-i ítélete - Borbély kontra Bizottság

(F-126/05. sz. ügy)1

("Tisztviselők -Költségtérítés - Beilleszkedési támogatás - Napidíj - Utazási költségek a hivatalba lépéskor - A felvétel helye - Korlátlan felülvizsgálati jogkör")

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Borbély Andrea (Brüsszel, Belgium) (képviselő: R. Stötzel ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és H. Kraemer meghatalmazottak)

Tárgy

A felperesnek fizetendő beilleszkedési támogatás, napidíj és utazási költségtérítés megtagadásáról szóló bizottsági határozat megsemmisítése, miután a felperes felvételi helyeként Brüsszel került meghatározásra.

Rendelkező rész

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottsága által hozott 2005. március 2-i határozatot megsemmisíti annyiban, amennyiben az megtagadja a felperesnek a személyzeti szabályzat VII. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében előírt beilleszkedési támogatást és ugyanezen melléklet 10. cikkének (1) bekezdésében előírt napidíjat.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát arra kötelezi, hogy a személyzeti szabályzat hatályos rendelkezései alapján fizesse meg az alperesnek a fenti összegeknek azok esedékességétől a kifizetés napjáig számított - az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre vonatkozóan megállapított és az említett időszakban hatályos kamat két százalékponttal növelt értékének megfelelő - késedelmi kamattal növelt összegét.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 60., 2006.3.11., 54. o.