Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice ( camera întâi) din data de 16 ianuarie 2007 -Borbély/Comisie

(Cauza F-126/05)1

(Funcționari - Rambursarea cheltuielilor - Indemnizație de instalare - Indemnizație zilnică - Cheltuieli de călătorie la intrarea în funcție - Loc de recrutare - Competență de plină jurisdicție)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Andrea Borbely (Bruxelles, Belgia) (reprezentant : R. Stötzel, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J. Currall și H. Kraemer, agenți)

Obiectul cauzei

Anularea deciziei Comisiei prin care îi sunt refuzate reclamantei beneficiul indemnizației de instalare, al indemnizației zilnice, precum și rambursarea cheltuielilor de călătorie ca urmare a stabilirii locului său de recrutare la Bruxelles.

Dispozitivul hotărârii

Anulează Decizia Comisiei Comunităților Europene din 2 martie 2005 în măsura în care aceasta refuză să acorde reclamantei indemnizația de instalare prevăzută la articolul 5 alineatul(1) din anexa VII din Statut și indemnizația zilnică prevăzută la articolul 10 alineatul (1) al aceleiași anexe.

Obligă Comisia Comunităților Europene la plata către reclamantă conform prevederilor statutare în vigoare, a valorii indemnizațiilor menționate, majorate cu daune-interese moratorii începând de la data la care acestea au fost efectiv datorate și până la data plății efective, la nivelul dobânzii fixate de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare și aplicabil în perioada respectivă, majorat cu două puncte.

Respinge acțiunea pentru restul capetelor de cerere.

Obligă fiecare parte la suportarea propriilor cheltuieli.

____________

1 - JO C 60 din 11.3.2006, p. 54.