Language of document :

Acțiune introdusă la 4 martie 2013 - Deweerdt și alții/Curtea de Conturi

(Cauza T-132/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Sonja Deweerdt (Rulles, Belgia), Didier Lebrun (Luxemburg, Luxemburg) și Margot Lietz (Mensdorf, Luxemburg) (reprezentanți: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanții solicită Tribunalului să declare și să hotărască:

nelegalitatea articolul 4 din Regulamentul de ordine interioară al Curții de Conturi întrucât are ca efect garantarea impunității unui membru care se face vinovat de fapte de hărțuire;

anularea deciziei Curții de Conturi din 13 decembrie 2012 de a nu sesiza Curtea de Justiție pentru a i se solicita să examineze dacă doamna S., la acea dată membru al Curții de Conturi, a încetat să corespundă condițiilor cerute sau să îndeplinească obligațiile care decurgeau din funcția sa și, în ipoteza în care mandatul său ar fi încetat deja, să fie declarată decăzută din dreptul la pensie;

obligarea Curții de Conturi la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanții invocă patru motive.

Primul motiv este întemeiat pe nelegalitatea articolului 4 din Regulamentul de ordine interioară al Curții de Conturi întrucât ar garanta impunitatea unui membru care s-ar face vinovat de fapte de hărțuire.

Al doilea motiv este întemeiat pe împrejurarea că decizia atacată ar fi afectată de incoerență, întrucât Curtea de Conturi ar fi recunoscut în mod expres încălcările doamnei S., însă a refuzat să o defere Curții de Justiție.

Al treilea motiv este întemeiat pe lipsa oricărei motivări pertinente care să permită reclamanților să aprecieze temeinicia deciziei atacate.

Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea principiului încrederii legitime, precum și pe un abuz de drept, întrucât Curtea de Conturi nu ar fi examinat oportunitatea de a o deferi pe doamna S. Curții de Justiție decât după un an și o zi de la depunerea raportului de către organul extern de anchetă.

____________