Language of document :

Usnesení Tribunálu ze dne 28. dubna 2014 – Deweerdt a další v. Účetní dvůr

(Věc T-132/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 123, 27. 4. 2013.