Language of document :

Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ April 2014 – Deweerdt et vs Il-Qorti tal-Awdituri

(Kawża T-132/13) 1

Lingwa tal-kawża : il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

____________

1    ĠU C 123, 27.04.2013.