Language of document :

Beschikking van het Gerecht van 28 april 2014 – Deweerdt e.a./Rekenkamer

(Zaak T-132/13)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1     PB C 123 van 27.4.2013.