Language of document :

Ordonanța Tribunalului din 28 aprilie 2014 – Deweerdt și alții/Curtea de Conturi

(Cauza T-132/13)1

Limba de procedură : franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 123, 27.4.2013.