Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. travnja 2021. uputio Østre Landsret (Danska) – X/Udlændingenævnet

(predmet C-279/21)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Østre Landsret

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: X

Tuženik: Udlændingenævnet

Prethodna pitanja

Protive li se klauzuli o mirovanju (standstill) iz članka 13. Odluke br. 1/801 uvođenje i primjena nacionalnog pravila koje, kao uvjet za spajanje bračnih drugova, zahtijeva – ako u konkretnom slučaju ne postoje posebno značajni razlozi – da bračni drug/životni partner koji je, kao turski radnik u odnosnoj državi članici, obuhvaćen Sporazumom o pridruživanju i Odlukom br. 1/80 položi ispit poznavanja službenog jezika države članice domaćina u situaciji poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, u kojoj je turski radnik stekao pravo na trajni boravak u toj državi članici na temelju ranije važećih pravila, koja nisu zahtijevala polaganje ispita poznavanja jezika navedene države kao preduvjet za stjecanje tog prava?

Obuhvaća li posebna zabrana diskriminacije predviđena u članku 10. stavku 1. Odluke br. 1/80 nacionalno pravilo koje, kao uvjet za spajanje bračnih drugova, zahtijeva – ako u konkretnom slučaju ne postoje posebno značajni razlozi – da bračni drug/životni partner koji je, kao turski radnik u odnosnoj državi članici, obuhvaćen Sporazumom o pridruživanju i Odlukom br. 1/80 položi ispit poznavanja službenog jezika države članice domaćina u situaciji poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, u kojoj je turski radnik stekao pravo na trajni boravak u toj državi članici na temelju ranije važećih pravila, koja nisu zahtijevala polaganje ispita poznavanja jezika navedene države kao preduvjet za stjecanje tog prava?

U slučaju negativnog odgovora na drugo pitanje, protivi li se nacionalno pravilo, poput opisanog, općoj zabrani diskriminacije predviđenoj u članku 9. Sporazuma o pridruživanju u situaciji poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, u kojoj je turski radnik stekao pravo na trajni boravak u odnosnoj državi članici na temelju ranije važećih pravila, koja nisu zahtijevala polaganje ispita poznavanja službenog jezika države članice domaćina kao preduvjet za stjecanje tog prava, ako se takav uvjet ne primjenjuje na državljane odnosne nordijske države članice (ovdje je to Danska), državljane ostalih nordijskih zemalja niti za državljane drugih država članica Unije (dakle, ne primjenjuje se na državljane država članica Unije/EGP-a)?

U slučaju potvrdnog odgovora na treće pitanje, je li moguće izravno se pred nacionalnim sudovima pozivati na opću zabranu diskriminacije predviđenu u članku 9. Sporazuma o pridruživanju?

____________

1     Odluka Vijeća za pridruživanje br. 1/80 od 19. rujna 1980. o razvoju pridruživanja (neobjavljena)