Language of document : ECLI:EU:F:2011:21

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK MÁSODIK TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2011. március 11.

F‑24/10. sz. ügy

Loukas Kaskarelis

kontra

Európai Bizottság

„A Közszolgálati Törvényszék kezdeményezésére létrejött egyezség – Törlés”

Tárgy: Az ESZAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Kaskarelis lényegében azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság azon határozatát, amely megtagadta a külföldi munkavégzési támogatás és a letelepedési támogatás számára való nyújtását, valamint a szolgálatba lépés alkalmával felmerült útiköltségek megtérítését.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsának elnöke az F‑24/10. sz., Kaskarelis kontra Bizottság ügyet törli a nyilvántartásból. A Bizottság megfizeti a felperesnek a letelepedési támogatást. A Közszolgálati Törvényszék rögzíti, hogy a Bizottság – az e tekintetben szokás szerint szükséges bizonyítékok benyújtása esetén – megfizeti a felperesnek a napidíjakat, valamint megtéríti a szolgálatba lépés alkalmával felmerült úti‑ és költözési költségeit. A Közszolgálati Törvényszék rögzíti, hogy a felek elismerik, hogy sem a jelen egyezség, sem a felek által a pert megelőző eljárásban vagy a per során, illetve a jelen egyezség végrehajtása során megfogalmazott álláspontok nem határozhatják meg a felperes külföldi munkavégzési támogatására esetlegesen a jövőben vonatkozó határozatot, amennyiben a felperest tisztviselővé nevezik ki. A Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezi saját költségeinek és a felperes költségei kétharmadának viselésére. A felperes viseli saját költségeinek egyharmadát.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – A Közszolgálati Törvényszék előtti jogvita egyezség útján történő rendezése – A nyilvántartásból való törlés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 69. cikk)