Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 15. března 2011 – Mioni v. Komise

(Věc F-28/10)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Odměňování – Příspěvek za práci v zahraničí – Podmínky stanovené v článku 4 přílohy VII služebního řádu – Místo trvalého bydliště před nástupem do zaměstnání“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, které ukončuje platbu příspěvku za práci v zahraničí dříve poskytnutého žalobci.

Výrok rozsudku

Žaloba G. Mioni se zamítá.

G. Mioni ponese náhradu všech nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 179, 3.7.2010, s. 58.