Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 15. marta spriedums – Mioni/Komisija

(lieta F-28/10) 1

Civildienests – Līgumdarbinieki – Atalgojums – Ekspatriācijas pabalsts – Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. pantā paredzētie nosacījumi – Parastā dzīvesvieta pirms stāšanās amatā

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Brisele, Beļģija) (pārstāvis L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji D. Martin un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru tiek izbeigta prasītājam iepriekš piešķirtā ekspatriācijas pabalsta izmaksa

Rezolutīvā daļa:

G. B. M. Mioni prasību noraidīt;

G. B. M. Mioni atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 179, 03.07.2010., 58. lpp.