Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 15. marca 2011 – Mioni proti Komisiji

(Zadeva F-28/10)1

(Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Osebni prejemki – Izselitveni dodatek – Pogoji iz člena 4 Priloge VII h Kadrovkim predpisom – Običajno prebivališče pred nastopom funkcije)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska Komisija (zastopnika: D. Martin in B. Eggers, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o prenehanju izplačevanja izselitvenega dodatka, ki je bil prej dodeljen tožeči stranki.

Izrek

1.    Tožba M. Mioni se zavrne.

2.    M. Mioni nosi vse stroške postopka.

____________

1 UL C 179, 3.7.2010, str. 58.