Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 10 martie 2011 – Begue şi alţii/Comisia

(Cauza F-27/10)1

[Funcție publică – Agenți contractuali – Indemnizație pentru persoanele care lucrează sistematic în servicii de permanență – Articolul 55 și articolul 56b din statut – Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 495/77]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Christian Begue şi alţii (Marcy, Franţa) (reprezentant: A. Woimant, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin şi B. Eggers, agenţi)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei prin care li s-a refuzat reclamanților plata cu efect retroactiv a indemnizației de disponibilitate prevăzute la articolul 56b din statut

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Reclamanții suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisie.

____________

1     JO C 179, 3.7.2010, p. 58.