Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 16 december 2010 - AG mot parlamentet

(Mål F-25/10)1

(Personalmål - Tjänstemän - Uppsägning efter provanställningens slut - Uppenbart att talan ska avvisas - Talan som väckts för sent - Delgivning genom rekommenderat brev med mottagningsbevis )

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AG (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Euoropaparlamentet (ombud: S. Seyr och V. Montebello-Demogeot)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökanden efter provanställningens slut och om skadestånd.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan upptas till sakprövning.

AG ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 161, 19.6.2010, s. 58.