Language of document :

Kanne 5.5.2010 - Begue ym. v. komissio

(Asia F-27/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Christian Begue (Marcy, Ranska) ynnä muut (edustaja: asianajaja A. Woimant)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kieltäydyttiin maksamasta kantajalle taannehtivasti henkilöstösääntöjen 56 b artiklassa tarkoitettu päivystyksistä maksettava korvaus

Vaatimukset

Työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen se päätös (nro R/467/09) on kumottava, jolla hylättiin kantajien "valitukset", jotka koskivat 3.9.2009 tehtyä hylkäävää päätöstä, joka koski vaatimusta henkilöstösääntöjen 56 b artiklassa tarkoitettujen päivystyksistä maksettavien korvausten maksamista taannehtivasti

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________