Language of document :

Acțiune introdusă la 5 mai 2010 - Begue și alții/Comisia

(Cauza F-27/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Christian Begue (Marcy, Franța) și alții (reprezentant: A. Woimant, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care s-a refuzat plata către reclamanți, cu efect retroactiv, a indemnizației de disponibilitate prevăzute la articolul 56b din statut

Concluziile reclamanților

Anularea deciziei (nr. R/467/09) a autorității abilitate să încheie contractele de muncă prin care au fost respinse "reclamațiile" formulate de reclamanți împotriva deciziei din 3 septembrie 2009 de respingere a cererii de plată, cu efect retroactiv, a indemnizației de disponibilitate prevăzute la articolul 56b din Statutul funcționarilor;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________