Language of document :

Talan väckt den 5 maj 2010 - Begue m.fl. mot kommissionen

(Mål F-27/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Christian Begue (Marcy, Frankrike) med flera (ombud: advokaten A. Woimant)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja sökandena ersättning för regelmässig tjänstgöringsberedskap enligt artikel 56b i tjänsteföreskrifterna med retroaktiv verkan.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut (R/467/09) som myndigheten som är behörig att sluta anställningsavtal fattat att avslå sökandenas "klagomål" mot ett avslagsbeslut av den 3 september 2009 som rörde begäran om ersättning för regelmässig tjänstgöringsberedskap enligt artikel 56b i tjänsteföreskrifterna med retroaktiv verkan och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________