Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Överklagandenämnden för studiestöd (Rootsi) 25. novembril 2020 – MCM versus Centrala studiestödsnämnden

(kohtuasi C-638/20)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Överklagandenämnden för studiestöd

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: MCM

Vastustaja: Centrala studiestödsnämnden

Eelotsuse küsimused

Kas liikmesriik (edaspidi „päritoluriik“) võib – olenemata ELTL artiklist 45 ja määruse [nr] 492/20111 artikli 7 lõikest 2 ning võttes arvesse päritoluriigi eelarvega seotud huve – kehtestada nõude, et tagasipöördunud võõrtöötaja lapsel peab selleks, et ta saaks õppetoetust õpinguteks teises liidu liikmesriigis, kus tema vanem varem töötas (edaspidi „vastuvõttev riik“), olema seos päritoluriigiga, kui

i)    selle lapse vanem on pärast vastuvõtvast riigist tagasipöördumist elanud päritoluriigis vähemalt kaheksa aastat,

ii)    laps ei tulnud koos oma vanemaga päritoluriiki, vaid on olnud vastuvõtvas riigis sünnist saati ja sinna jäänud, ning

iii)    päritoluriik kehtestab samasuguse seose nõude ka teiste päritoluriigi kodanike suhtes, kes ei vasta elukohanõudele ja kes taotlevad õppetoetust õpinguteks teises Euroopa Liidu riigis?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määrus (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires (ELT 2011, L 141, lk 1).