Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Överklagandenämnden för studiestöd (Suedia) la 25 noiembrie 2020 – MCM/Centrala studiestödsnämnden

(Cauza C-638/20)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Överklagandenämnden för studiestöd

Părțile din procedura principală

Reclamant: MCM

Pârâtă: Centrala studiestödsnämnden

Întrebările preliminare

Un stat membru (țara de origine) poate să stabilească, în privința copilului unui lucrător migrant, fără a aduce atingere articolului 45 TFUE și articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul [nr.] 492/20111 și luând în considerare interesele de ordin bugetar ale țării de origine, cerința ca respectivul copil să aibă o legătură cu țara de origine pentru a-i acorda acestuia din urmă ajutorul financiar destinat studenților pentru studii în străinătate în celălalt stat membru al Uniunii în care părintele copilului a lucrat anterior (țara gazdă), atunci când

(i)    după întoarcerea din țara gazdă, părintele copilului a trăit și a lucrat în țara de origine timp de cel puțin opt ani,

(ii)    copilul nu și-a însoțit părintele în țara de origine, ci a rămas în țara gazdă de când s-a născut și

(iii)    țara de origine stabilește aceeași cerință a existenței unei legături în cazul altor resortisanți ai țării de origine care nu îndeplinesc condiția privind reședința și care solicită acordarea ajutorului financiar destinat studenților pentru studii în străinătate pe teritoriul unei alte țări din Uniunea Europeană?

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO 2011, L 141, p. 1).