Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Pécsi Törvényszék (Hongarije) op 25 november 2020 – Tolnatext Bt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zaak C-636/20)

Procestaal: Hongaars

Verwijzende rechter

Pécsi Törvényszék

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Tolnatext Bt.

Verwerende partij: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciële vraag

Moeten artikel 22, lid 6, en artikel 29 van verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie1 in die zin worden uitgelegd dat in het kader van procedures van de douaneautoriteit die niet als gerechtelijke autoriteit optreedt, deze autoriteit zowel in het geval van ambtshalve als naar aanleiding van aanvragen ingeleide procedures het recht om gehoord te worden dient te waarborgen?

____________

1 PB 2013, L 269, blz. 1.