Language of document :

CEDC International sp. z o.o. 26. novembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 23. septembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-796/16: CEDC International versus EUIPO – Underberg

(kohtuasi C-639/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: CEDC International sp. z o.o. (esindaja: radca prawny M. Fijałkowski)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 23. märtsi 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta CEDC International sp. z o.o. kohtukulud tema enda kanda.

____________