Language of document :

2016 m. vasario 10 d. Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania / Ayuntamiento de Getafe

(Byla C-74/16)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Atsakovė: Ayuntamiento de Getafe

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalį draudžiama atleisti Katalikų bažnyčią nuo statybos, įrengimo ir darbų mokesčio už sandorius, susijusius su ekonominei veiklai skirtu nekilnojamuoju turtu, kurio paskirtis nėra vien religinė?

____________