Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 27.6.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid – Espanja) – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania v. Ayuntamiento de Getafe

(Asia C-74/16)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Valtiontuki – SEUT 107 artiklan 1 kohta – Valtiontuen käsite – Yrityksen ja taloudellisen toiminnan käsitteet – Muut SEUT 107 artiklan 1 kohdan soveltamisen edellytykset – SEUT 108 artiklan 1 ja 3 kohta – Voimassa olevien tukien ja uusien tukien käsitteet – Espanjan kuningaskunnan ja Pyhän istuimen välillä 3.1.1979 tehty sopimus – Rakennuksista, laitoksista ja rakennustöistä kannettava vero – Katolisen kirkon kiinteistöjen hyväksi sovellettava vapautus)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Vastaaja: Ayuntamiento de Getafe

Tuomiolauselma

Sellainen verovapautus, josta on kyse pääasiassa ja jota sovelletaan katolisen kirkon yhteenliittymän hyväksi sellaisten rakennustöiden osalta, jotka suoritetaan kiinteistöllä, joka on tarkoitettu muun kuin yksinomaan uskonnon harjoittamiseen liittyvän toiminnan harjoittamiseen, voi kuulua kuulumaan SEUT 107 artiklan 1 kohdassa määrätyn kiellon alaan jos ja siltä osin kuin kyseinen toiminta on taloudellista toimintaa, mikä kansallisen tuomioistuimen on tarkistettava.

____________

1 EUVL C 145, 25.4.2016.