Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 27. lipnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid - Španjolska) – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania protiv Ayuntamiento de Getafe

(predmet C-74/16)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Državne potpore – Članak 107. stavak 1. UFEU-a – Pojam ,državna potpora’ – Pojmovi ,poduzetnik’ i ,gospodarska djelatnost’ – Drugi uvjeti primjene članka 107. stavka 1. UFEU-a – Članak 108. stavci 1. i 3. UFEU-a – Pojmovi ,postojeće potpore’ i ,nove potpore’ – Sporazum od 3. siječnja 1979. sklopljen između Kraljevine Španjolske i Svete Stolice – Porez na građevine, instalacije i građevinske radove – Izuzeće u korist nekretnina Katoličke crkve)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Tuženik: Ayuntamiento de Getafe

Izreka

Izuzeće od poreza, poput onog u glavnom postupku, na koje ima pravo crkvena zajednica koja pripada španjolskoj Katoličkoj crkvi za radove izvršene na nekretnini namijenjenoj obavljanju djelatnosti koje nemaju isključivo vjersku svrhu, može biti obuhvaćeno zabranom iz članka 107. stavka 1. UFEU-a ako su te djelatnosti gospodarske, što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri.

____________

1 SL C 145, 25. 4. 2016.