Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2017. június 27-i ítélete (a Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania kontra Ayuntamiento de Getafe

(C-74/16. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Állami támogatások – Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése – Az „állami támogatás” fogalma – A „vállalkozás” és a „gazdasági tevékenység” fogalma – Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének egyéb alkalmazási feltételei – Az EUMSZ 108. cikk (1) és (3) bekezdése – A „létező támogatások” és az „új támogatások” fogalma – A Spanyol Királyság és a Szentszék között 1979. január 3-án létrejött megállapodás – Az épületszerkezetekre, berendezésekre és építési munkákra kivetett adó – A katolikus egyház épületeire vonatkozó adómentesség)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Alperes: Ayuntamiento de Getafe

Az ítélet rendelkező része

Az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló adómentesség, amely a katolikus egyházhoz tartozó kongregációt olyan épületben végzett építési munkák vonatkozásában illeti meg, amelyet nem szigorúan vallási célú tevékenységek gyakorlására használnak, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésében meghatározott tilalom hatálya alá tartozhat, amennyiben e tevékenységek gazdasági jellegűek, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.

____________

1 HL C 145., 2016.4.25.