Language of document : ECLI:EU:C:2017:496

Kawża C74/16

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

vs

Ayuntamiento de Getafe

(talba għal deċiżjoni preliminari, imressqa mill-Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid)

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Għajnuna mill-Istat – Artikolu 107(1) TFUE – Kunċett ta’ ‘għajnuna mill-Istat’ – Kunċetti ta’ ‘impriża’ u ta’ ‘attività ekonomika’ – Kundizzjonijiet oħra għall-applikazzjoni tal-Artikolu 107(1) TFUE – Artikolu 108(1) u (3) TFUE – Kunċetti ta’ ‘għajnuna eżistenti’ u ta’ ‘għajnuna ġdida’ – Ftehim tat‑3 ta’ Jannar 1979 konkluż bejn ir-Renju ta’ Spanja u s-Santa Sede – Taxxa fuq il-kostruzzjoni, l-installazzjonijiet u x-xogħlijiet – Eżenzjoni favur proprjetà immobbli tal-Knisja Kattolika”

Sommarju – Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas‑27 ta’ Ġunju 2017

1.        Kompetizzjoni – Regoli tal-Unjoni – Impriża – Kunċett – Eżerċizzju ta’ attività ekonomika – Kunċett – Istituzzjoni reliġjuża li teżerċita attivitajiet ta’ tagħlim – Attivitajiet ta’ tagħlim li jidħlu f’sistema ta’ tagħlim pubbliku u ffinanzjat minn fondi pubbliċi – Esklużjoni – Attivitajiet ta’ tagħlim organizzati mill-istituzzjoni nfisha u mhux issussidjati mill-Istat – Inklużjoni

(Artikolu 107(1) TFUE)

2.        Kompetizzjoni – Regoli tal-Unjoni – Impriża – Kunċett – Eżerċizzju ta’ attività ekonomika – Istituzzjoni reliġjuża li teżerċita attivitajiet ekonomiċi u mhux ekonomiċi – Attivitajiet mhux ekonomiċi ffinanzjati minn fondi pubbliċi – Obbligu li tinżamm kontabbiltà separata sabiex jiġu esklużi s-sussidji trażversali

(Artikolu 107(1) TFUE)

3.        Kompetizzjoni – Regoli tal-Unjoni – Impriża – Kunċett – Eżerċizzju ta’ attività ekonomika – Istituzzjoni reliġjuża li teżerċita attivitajiet ekonomiċi u mhux ekonomiċi – Eżenzjoni fiskali favur proprjetà immobbli tal-imsemmija istituzzjoni – Eżenzjoni fiskali li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-regoli ta’ kompetizzjoni – Kundizzjoni – Proprjetà immobbli intiża, għall-inqas parzjalment, għall-eżerċizzju tal-attivitajiet ekonomiċi

(Artikolu 107(1) TFUE)

4.        Għajnuna mogħtija mill-Istati – Kunċett – Għoti ta’ vantaġġ lill-benefiċjarji – Intervent mill-Istat li jtaffi l-ispejjeż li normalment huma ta’ piż għall-baġit ta’ impriża – Inklużjoni

(Artikolu 107(1) TFUE)

5.        Għajnuna mogħtija mill-Istati – Kunċett – Għoti ta’ vantaġġ permezz tar-riżorsi tal-Istat imputabbli lill-Istat – Eżenzjoni fiskali prevista minn leġiżlazzjoni nazzjonali – Inklużjoni

(Artikolu 107(1) TFUE)

6.        Għajnuna mogħtija mill-Istati – Effett fuq il-kummerċ bejn Stati Membri – Effett ħażin fuq il-kompetizzjoni – Kriterji ta’ evalwazzjoni – Għajnuna ta’ importanza sekondarja

(Artikolu 107(1) TFUE; Regolament tal-Kummissjoni Nru 1998/2006, Artikolu 2)

7.        Għajnuna mogħtija mill-Istati – Għajnuna eżistenti u għajnuna ġdida – Kunċett

(Artikolu 108(1) u (3) TFUE)

8.        Għajnuna mogħtija mill-Istati – Kunċett – Għoti mill-awtoritajiet pubbliċi ta’ eżenzjoni fiskali lil ċerti impriżi – Eżenzjoni minn taxxa fuq il-kostruzzjoni, l-installazzjonijiet u x-xogħlijiet favur proprjetà immobbli tal-Knisja Kattolika – Inklużjoni – Kundizzjonijiet

(Artikolu 107(1) TFUE)

1.      Ara t-test tad-deċiżjoni.

(ara l-punti 41‑50, 55‑58)

2.      Ara t-test tad-deċiżjoni.

(ara l-punt 51)

3.      Ara t-test tad-deċiżjoni.

(ara l-punti 52‑54, 59‑62)

4.      Ara t-test tad-deċiżjoni.

(ara l-punti 65‑68)

5.      Ara t-test tad-deċiżjoni.

(ara l-punti 74‑77)

6.      Ara t-test tad-deċiżjoni.

(ara l-punti 78‑84)

7.      Ara t-test tad-deċiżjoni.

(ara l-punti 86‑89)

8.      Eżenzjoni fiskali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tibbenefika minnha kongregazzjoni li tappartjeni lill-Knisja Kattolika għal xogħlijiet imwettqa fi proprjetà immobbli intiża għall-eżerċizzju ta’ attivitajiet li ma għandhom ebda għan strettament reliġjuż, tista’ taqa’ taħt il-projbizzjoni stabbilita fl-Artikolu 107(1) TFUE jekk, u sa fejn, dawn l-attivitajiet huma ekonomiċi, fatt li hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika.

(ara d-dispożittiv)