Language of document :

Tožba, vložena 17. julija 2023 – Republika Poljska/Evropski parlament in Svet Evropske unije

(Zadeva C-445/23)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Republika Poljska (zastopnik: B. Majczyna, agent)

Toženi stranki: Evropski parlament, Svet Evropske unije

Predloga tožeče stranke

Sklep (EU) 2023/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. aprila 2023 o spremembi Sklepa (EU) 2015/1814 glede števila pravic za vključitev v rezervo za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov do leta 20301 naj se v celoti razglasi za ničen;

Evropskemu parlamentu in Svetu naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 192(2)(c) PDEU

Po mnenju Poljske sta toženi instituciji kršili člen 192(2)(c) PDEU, ker izpodbijanega sklepa nista sprejeli na podlagi navedenega člena Pogodbe, ki zahteva soglasno sprejetje odločitve v Svetu, čeprav izpodbijani sklep pomembno vpliva na izbiro države članice med različnimi viri energije in na splošno strukturo njene oskrbe z energijo.

Drugi tožbeni razlog: kršitev načela energetske solidarnosti, določenega v členu 194(1)(b) PDEU

Po mnenju Poljske sta toženi instituciji kršili člen 194(1)(b) PDEU, ker sta za obdobje 2024-2030 ohranili vrednosti iz člena 1(5) Sklepa 2015/1814, kar ogroža energetsko varnost Poljske, brez upoštevanja posamičnih interesov morebitnih zainteresiranih držav članic in brez tehtanja njihovih interesov z interesi Unije.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 3(1) in (3) PEU zaradi sprejetja Sklepa 2023/852, s katerim se slabšata blaginja narodov Evropske unije in socialna kohezija med državami članicami

Po mnenju Poljske sta toženi instituciji kršili člen 3(1) in (3) PEU, ker sta sprejeli Sklep 2023/852, ki bi lahko pripeljal do zmanjšanja delovnih mest v rudarstvu in do povečanja brezposelnosti, posledično pa tudi do večjih socialnih razlik med državami članicami in večje socialne izključenosti.

Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 13(2) PEU v povezavi s členom 3 Sklepa 2015/1814 zaradi napačne presoje učinkov ureditve in kršitev načela sorazmernosti (člen 5(4) PEU)

Po mnenju Poljske sta toženi instituciji kršili člen 13(2) PEU v povezavi s členom 3 Sklepa 2015/1814, ker sta Sklep 2023/852 sprejeli na podlagi nepopolne, zastarele in napačne presoje učinkov, ki je bila opravljena na podlagi podatkov, pri katerih nista upoštevana oborožen napad Rusije na Ukrajino in iz tega izhajajoča energetska kriza. Toženi instituciji sta kršili tudi načelo sorazmernosti (člen 5(4) PEU), ker sta za obdobje 2024-2030 ohranili vrednosti iz člena 1(5) Sklepa 2015/1814, ne da bi opravili ustrezne analize, ki bi utemeljevale tako odločitev.

____________

1 UL 2023, L 110, str. 21.