Language of document :

2023 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika

(Byla C-448/23)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Ladenburger, P.J.O. Van Nuffel, K. Herrmann

Atsakovė: Lenkijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad, atsižvelgiant į 2021 m. liepos 14 d. Sprendime (byla P 7/20) ir 2021 m. spalio 7 d. Sprendime (byla K 3/21) Trybunał Konstytucyjny (Konstitucinis Teismas) pateiktą Lenkijos Respublikos Konstitucijos išaiškinimą, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų, kylančių iš Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalies antros pastraipos;

pripažinti, kad, atsižvelgiant į 2021 m. liepos 14 d. Sprendime (byla P 7/20) ir 2021 m. spalio 7 d. Sprendime (byla K 3/21) Trybunał Konstytucyjny pateiktą Lenkijos Respublikos Konstitucijos išaiškinimą, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų, tenkančių jai pagal bendruosius Sąjungos teisės autonomijos, viršenybės, veiksmingumo ir vienodo taikymo principus ir Teisingumo Teismo sprendimų privalomosios galios principą;

pripažinti, kad, Trybunał Konstytucyjny neatitinkant nepriklausomo ir nešališko pagal įstatymą įsteigto teismo reikalavimų dėl to, kad 2015 m. gruodžio mėn. buvo padaryti šio teismo trijų teisėjų skyrimo tvarkos ir 2016 m. gruodžio mėn. šio teismo pirmininko skyrimo tvarkos pažeidimai, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų, kylančių iš Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalies antros pastraipos;

priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmajame ir antrajame ieškinio pagrinduose Komisija kvestionuoja du Trybunał Konstytucyjny RP (Lenkijos Respublikos Konstitucinis Teismas, toliau – TK) sprendimus: 2021 m. spalio 7 d. Sprendimą (byla K 3/21) ir 2021 m. liepos 14 d. Sprendimą (byla 7/20). Dėl šios TK jurisprudencijos pažeidžiami įvairūs, tačiau tarpusavyje susiję įsipareigojimai, tenkantys Lenkijai pagal Sutartis. Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad minėtais TK sprendimais buvo pažeista ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, kaip yra išaiškinta 2021 m. kovo 2 d. ESTT sprendime A. B. ir kt. C-824/18 (ECLI:EU:C:2021:153) ir 2021 m. spalio 6 d. Sprendime W. Ż., C-487/19 (ECLI:EU:C:2021:798), nes TK pernelyg siaurai, klaidingai ir akivaizdžiai nepaisydamas ESTT jurisprudencijos išaiškino Lenkijos Respublikos Konstituciją, siedamas su Sąjungoje nustatytais veiksmingos teisminės gynybos, užtikrinamos nepriklausomo, nešališko ir pagal įstatymą įsteigto teismo, principais. Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad minėtais TK sprendimais pažeisti Sąjungos teisės viršenybės, autonomijos, veiksmingumo ir vienodo taikymo principai, taip pat ESTT sprendimų privalomosios galios principas, nes TK tuose sprendimuose vienašališkai atmetė ESTT nuosekliai aiškinamų ir taikomų ESS 2 straipsnio, 4 straipsnio 3 dalies ir 19 straipsnio 1 dalies, taip pat SESV 279 straipsnio viršenybės ir veiksmingumo principus, ir nurodė visoms Lenkijos institucijoms netaikyti šių Sutarčių nuostatų.

Trečiajame ieškinio pagrinde Komisija tvirtina, kad TK nebeužtikrina nepriklausomo, nešališko ir pagal įstatymą įsteigto teismo garantijų, kaip tai suprantama pagal ESS 19 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, siejamą su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, dėl akivaizdžių pažeidimų 2015 m. gruodžio mėn. skiriant TK teisėjus į pareigas, šiurkščiai pažeidžiant Lenkijos konstitucinę teisę, taip pat dėl TK pirmininko skyrimo tvarkos pažeidimų 2016 m. gruodžio mėn. Kiekvienas iš minėtų sprendimų, atsižvelgiant į TK veiklą būnant tokios sudėties, teisės subjektų įsitikinimu, kelia pagrįstų abejonių dėl TK nešališkumo ir atsparumo išorės veiksniams.

____________