Language of document :

Tužba podnesena 18. srpnja 2023. – Republika Poljska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

(predmet C-451/23)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Republika Poljska (zastupnik: B. Majczyna, agent)

Tuženici: Europski parlament, Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

u cijelosti poništi Uredbu 2023/857 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. travnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/842 o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. kojim se doprinosi mjerama u području klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/19991 ;

naloži Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

1. Tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 192. stavka 1. točke (c) UFEU-a

Prema mišljenju Poljske, tužene institucije povrijedile su članak 192. stavak 2. točku (c) UFEU-a jer nisu donijele pobijanu uredbu na temelju te odredbe Ugovora, koja zahtijeva jednoglasnost u Vijeću, bez obzira na činjenicu da pobijana uredba značajno utječe na izbor države članice među različitim izvorima energije i na opću strukturu njezine opskrbe energijom.

2. Tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 194. stavka 1. točke (b) UFEU-a

Prema mišljenju Poljske, tužene institucije povrijedile su članak 194. stavak 1. točku (b) UFEU-a time što su povećale Unijin cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova i pojedinačnih ciljeva smanjenja država članica na 40%, što predstavlja prijetnju energetskoj sigurnosti Poljske zbog neuzimanja u obzir interesa pojedinih država članica koje bi time mogle biti pogođene i neodvagivanja njihovih interesa s interesima Unije.

3. Tužbeni razlog koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti iz članka 5. stavka 4. UEU-a

Prema mišljenju Poljske, tužene su institucije povrijedile načelo proporcionalnosti time što su povećale cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova Unije na 40 %, kao i ciljeve smanjenja pojedinačnih država članica, na temelju pogrešne analize sadržane u procjeni učinaka, koja je bila nepotpuna, sadržavala je pogreške i temeljila se na zastarjelim podacima.

4. Tužbeni razlog koji se temelji na povredi načela lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. UEU-a

Prema mišljenju Poljske, tužene su institucije povrijedile načelo lojalne suradnje time što su u Uredbi 2023/857 odredile ciljeve smanjenja na temelju društveno-ekonomsko-političke situacije koja više nije bila aktualna i ne uzimajući u obzir stvarne mogućnosti država članica.

____________

1 SL C 2023., L 111, str. 1.