Language of document :

Tožba, vložena 18. julija 2023 – Republika Poljska/Evropski parlament in Svet Evropske unije

(Zadeva C-451/23)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Republika Poljska (zastopnik: B. Majczyna, agent)

Toženi stranki: Evropski parlament, Svet Evropske unije

Predloga

Uredba (EU) 2023/857 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. aprila 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2018/842 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma in Uredbe (EU) 2018/19991 naj se v celoti razglasi za nično;

Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 192(2)(c) PDEU

Po mnenju Poljske sta toženi instituciji kršili člen 192(2)(c) PDEU, ker izpodbijane uredbe nista sprejeli na podlagi navedenega člena Pogodbe, ki zahteva soglasno sprejetje odločitve v Svetu, čeprav izpodbijana uredba pomembno vpliva na izbiro države članice med različnimi viri energije in na splošno strukturo njene oskrbe z energijo.

Drugi tožbeni razlog: kršitev načela energetske solidarnosti, določenega v členu 194(1)(b) PDEU

Po mnenju Poljske sta toženi instituciji kršili člen 194(1)(b) PDEU, ker sta za 40 % zvišali cilj Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in individualne cilje držav članic glede zmanjšanja, kar ogroža energetsko varnost Poljske, brez upoštevanja posamičnih interesov morebitnih zainteresiranih držav članic in brez tehtanja njihovih interesov z interesi Unije.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti iz člena 5(4) PEU

Po mnenju Poljske sta toženi instituciji kršili načelo sorazmernosti, ker sta na podlagi napačne analize, vsebovane v oceni učinkov, ki je bila nepopolna, polna napak in oprta na zastarelih podatkih, za 40 % zvišali cilj Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in individualne cilje držav članic glede zmanjšanja.

Četrti tožbeni razlog: kršitev načela lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) PEU

Po mnenju Poljske sta toženi instituciji kršili načelo lojalnega sodelovanja, ker sta v Uredbi 2023/857 cilje glede zmanjšanja določili na podlagi neaktualnih družbeno-gospodarskih-političnih razmer ter brez upoštevanja dejanskih zmožnosti držav članic.

____________

1 UL 2023, L 111, str. 1.