Language of document :

Tožba, vložena 26. julija 2023 – Evropska komisija/Republika Bolgarija

(Zadeva C-479/23)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Ilkova in P. Messina)

Tožena stranka: Republika Bolgarija

Predlogi tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Republika Bolgarija s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, ki so potrebni za uskladitev z Direktivo (EU) 2019/5201 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji, oziroma da vsekakor o teh predpisih Komisije ni obvestila, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 32(1) te Direktive;

Republiki Bolgariji naloži, naj Komisiji plača pavšalni znesek, ki ustreza višjemu od teh dveh zneskov: (i) dnevnemu znesku v višini 1800 EUR pomnoženemu s številom dni od dneva po izteku roka za prenos, ki je določen v navedeni direktivi, do dneva prenehanja neizpolnitve obveznosti oziroma – če se ta neizpolnitev nadaljuje – do dneva razglasitve sodbe v tem postopku, ali (ii) minimalnemu pavšalnemu znesku v višini 504.000 EUR;

če traja neizpolnitev obveznosti iz prve alinee do dneva razglasitve sodbe v tej zadevi, Republiki Bolgariji naloži, naj Komisiji plača periodično denarno kazen v višini dnevno 9720 EUR od dneva razglasitve sodbe v tem postopku in dokler ta država članica ne izpolni svojih obveznosti iz te Direktive;

Republiki Bolgariji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Direktiva (EU) 2019/520 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji vsebuje okvir pravil za vzpostavitev interoperabilnosti na področju cestnin in za določitev pravne podlage za čezmejno izmenjavo informacij o vozilih in njihovih lastnikih ali imetnikih, ki v Uniji niso plačali cestnine.

V skladu s členom 32(1) Direktive so morale države članice do 19. oktobra 2021 uveljaviti zakone in druge predpise, ki so potrebni za uskladitev z Direktivo. Poleg tega so morale Komisiji takoj sporočiti besedilo teh predpisov.

Komisija je Republiki Bolgariji 19. oktobra 2021 poslala uradni opomin. 19. maja 2022 je Komisija Republiki Bolgariji poslala obrazloženo mnenje. Republika Bolgarija kljub temu doslej ni niti sprejela predpisov za prenos niti teh predpisov ni sporočila Komisiji.

____________

1 UL 2019, L 91, str. 45.