Language of document :

Tužba podnesena 28. srpnja 2023. – Europska komisija/Portugalska Republika

(predmet C-487/23)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Santiago de Albuquerque i G. Gattinara, agenti)

Tuženik: Portugalska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda traži da:

1)    utvrdi da Portugalska Republika nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 4. stavka 3. i stavka 4. točke (b) Direktive 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama1 s obzirom na to da nije osigurala niti osigurava da:

lokalna uprava, u 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018.,

portugalski javni subjekti koji pružaju zdravstvenu skrb (pod-sektor zdravstva) od 2013. do 2022.,

Autonomna regija Madeira, od 2013. do 2022.,

Autonomna regija Azori, u 2013. i od 2015. do 2022.,

plaćaju svoje nepodmirene obveze u rokovima predviđenima tim člankom.

2)    naloži snošenje troškova Portugalskoj Republici.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmet tužbe je to što Portugalska Republika nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 4. stavka 3. i stavka 4. točke (b) Direktive 2011/7/EU od 2012. do danas. U skladu s navedenim odredbama države članice osiguravaju da u poslovnim transakcijama u kojima je dužnik javno tijelo rok za plaćanje ne prelazi 30 dana. Taj se rok može produljiti do 60 dana za javne subjekte koji pružaju zdravstvenu skrb i u tom su smislu uredno priznati. Direktiva 2011/7/EU propisuje da njezine odredbe države članice moraju prenijeti najkasnije do 16. ožujka 2013.

Komisija je pokrenula predsudski postupak zbog neispunjenja obveza iz Direktive 2011/7/EU protiv navedene države članice nakon što ju je upozorila da različita portugalska javna tijela sustavno i ustrajno ne poštuju rokove za plaćanje nepodmirenih obveza iz poslovnih transakcija predviđene člankom 4. stavkom 3. i stavkom 4. točkom (b) te direktive. To neispunjenje postojalo je sve do proteka roka utvrđenog u obrazloženom mišljenju (5. prosinca 2017).

Iz skupa izvješća o praćenju prosječnih rokova plaćanja javnih tijela u različitim sektorima portugalske javne uprave, koje je Portugalska Republika dostavila službama Komisije, na zahtjev potonjih, proizlazi da su portugalski javni subjekti u različitim sektorima portugalske javne uprave nastavili, nakon proteka roka utvrđenog u obrazloženom mišljenju i do datuma podnošenja tužbe, plaćati svoje obveze iz poslovnih transakcija u rokovima koji su prelazili one predviđene u članku 4. stavku 3. i stavku 4. točki (b) Direktive 2011/7/EU. Konkretno, riječ je o sljedećim javnim subjektima:

lokalna uprava, u 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018.,

portugalski javni subjekti koji pružaju zdravstvenu skrb (podsektor zdravstva) od 2013. do 2022.,

Autonomna regija Madeira, od 2013. do 2022.,

Autonomna regija Azori, u 2013. i od 2015. do 2022.,

Usto, u izvješćima koja se odnose na 2020., 2021. i 2022. godinu Portugalska Republika dostavila je samo nepotpune podatke jer, navodno, nije raspolagala podacima koji se odnose na lokalnu upravu za te godine zbog izmjene u računovodstvenom sustavu koji se odnosi na tu upravu. Na dan podnošenja tužbe Portugalska Republika nije dopunila prethodno navedene podatke ni dostavila ažurirane podatke.

Stoga, Komisija smatra da Portugalska Republika nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 4. stavka 3. i stavka 4. točke (b) Direktive 2011/7/EU jer nije osigurala niti osigurava da prethodno navedeni javni subjekti plaćaju svoje nepodmirene obveze u rokovima predviđenima navedenim člankom.

____________

1 SL 2011., L 48, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 200.)