Language of document :

2023 m. liepos 28 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Portugalijos Respublika

(Byla C-487/23)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Santiago de Albuquerque ir G. Gattinara

Atsakovė: Portugalijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

1.    Pripažinti, kad Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius1 4 straipsnio 3 dalį ir 4 dalies b punktą, nes neužtikrino ir neužtikrina, kad:

‒ vietos valdžios institucijos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ir 2018 m.;

‒ Portugalijos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios valstybinės įstaigos (sveikatos subsektorius) nuo 2013 iki 2022 m.;

‒ autonominis Madeiros regionas nuo 2013 iki 2022 m.;

‒ autonominis Azorų regionas 2013 m. ir nuo 2015 iki 2022 m.,

sumokėtų komercines skolas per tame straipsnyje nustatytus terminus.

2.    Priteisti iš Portugalijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinys pareikštas dėl to, kad nuo 2012 m. iki šiol Portugalijos Respublika nevykdė reikalavimų pagal Direktyvos 2011/7/ES 4 straipsnio 3 dalį ir 4 dalies b punktą. Remiantis šiomis nuostatomis, valstybės narės užtikrina, kad komerciniuose sandoriuose, kai skolininkas yra viešosios valdžios institucija, mokėjimo laikotarpis neviršytų 30 d. Šis terminas gali būti pratęstas 60 dienų sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms ir tuo tikslu tinkamai pripažintoms valstybės įstaigoms. Direktyvoje 2011/7/ES nustatyta, kad valstybės narės turėjo ją perkelti iki 2013 m. kovo 16 d.

Europos Komisija, atkreipusi Portugalijos Respublikos dėmesį į tai, kad įvairios Portugalijos valstybės įstaigos sistemingai ir nuolat nesilaikė Direktyvos 2011/7 4 straipsnio 3 dalyje ir 4 dalies b punkte nustatytų komercinių skolų mokėjimo terminų, prieš tą valstybę narę pradėjo ikiteisminį procedūros dėl Direktyvoje 2011/7 nustatytų įsipareigojimų nesilaikymo etapą. Įsipareigojimai ir toliau buvo nevykdomi pasibaigus pagrįstoje nuomonėje nustatytam terminui (2017 m. gruodžio 5 d.).

Visos Komisijos tarnyboms jų prašymu Portugalijos Respublikos perduotos stebėsenos ataskaitos, kuriose pateikti duomenys apie įvairiuose Portugalijos viešojo administravimo sektoriuose veikiančių valstybės įstaigų vidutinius mokėjimo terminus, atskleidžia, kad pasibaigus pagrįstoje nuomonėje nustatytam terminui ir iki šio ieškinio pareiškimo datos įvairiuose Portugalijos viešojo administravimo sektoriuose veikiančių Portugalijos valstybės įstaigų komercinių skolų mokėjimo terminai ir toliau buvo ilgesni, nei nustatytieji Direktyvos 2011/7 4 straipsnio 3 dalyje ir 4 dalies b punkte. Konkrečiai kalbama apie šias valstybės įstaigas:

‒ vietos valdžios institucijos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ir 2018 m.;

‒ Portugalijos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios valstybės įstaigos (sveikatos subsektorius) nuo 2013 iki 2022 m.;

‒ autonominis Madeiros regionas nuo 2013 iki 2022 m.;

‒ autonominis Azorų regionas 2013 m. ir nuo 2015 iki 2022 m.

Be to, į 2020, 2021 ir 2022 m. ataskaitas Portugalijos Respublika įtraukė tik neišsamius duomenis neva dėl to, kad už tuos metus ji neturėjo su vietos valdžios institucijomis susijusių duomenų, nes tų institucijų apskaitos sistemoje buvo padaryta pakeitimų. Iki ieškinio pareiškimo datos Portugalijos Respublika nepapildė minėtose ataskaitose pateiktų duomenų ir neatsiuntė jų atnaujinimų.

Taigi Komisija padarė išvadą, kad Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2011/7 4 straipsnio 3 dalį ir 4 dalies b punktą, nes neužtikrino ir neužtikrina, kad aptariamos valstybės įstaigos komercines skolas mokėtų per tame straipsnyje nustatytus terminus.

____________

1 OL L 48, 2011, p. 1.