Language of document :

Tožba, vložena 28. julija 2023 – Evropska komisija/Portugalska republika

(Zadeva C-487/23)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Santiago de Albuquerque in G. Gattinara, agenta)

Tožena stranka: Portugalska republika

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Portugalska republika ni izpolnila obveznosti iz člena 4(3) in (4)(b) Direktive 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih1 , ker ni zagotovila in ker ne zagotavlja, da bi:

lokalna samouprava v letih 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018,

osebe javnega prava, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo (zdravstveni podsektor), v letih od 2013 do 2022,

avtonomna regija Madeira v letih od 2013 do 2022,

avtonomna regija Azori v letih 2013 in od 2015 do 2022,

plačali svoje dolgove dobaviteljem v roku, določenem v navedenem členu;

Portugalski republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Podlaga za to tožbo je dejstvo, da Portugalska republika od leta 2012 do danes ni izpolnila obveznosti iz člena 4(3) in (4)(b) Direktive 2011/7/EU. V skladu z navedenimi določbami države članice zagotovijo, da v trgovinskih poslih, kjer je dolžnik javni organ, plačilni rok ni daljši od katerega koli od 30 dni. Ta rok se lahko podaljša do največ 60 dni za osebe javnega prava, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo in ki so za ta namen uradno priznane. V skladu z Direktivo 2011/7/EU so morale države članice njene določbe prenesti do 16. marca 2013.

Evropska komisija je začela predhodno fazo postopka zaradi neizpolnitve obveznosti iz Direktive 2011/7/EU zoper Portugalsko republiko, potem ko je bila opozorjena na sistematično in trajno neizpolnitev obveznosti več portugalskih oseb javnega prava v zvezi s plačilom njihovih dolgov v rokih, določenih v členu 4(3) in (4)(b) Direktive 2011/7/EU. Ta neizpolnitev obveznosti na dan izteka roka, določenega v obrazloženem mnenju (5. decembra 2017), ni bila odpravljena.

Iz niza poročil o spremljanju povprečnih plačilnih rokov oseb javnega prava v različnih sektorjih portugalske javne uprave, ki jih je Portugalska republika poslala službam Komisije na njihovo zahtevo, je razvidno, da so osebe javnega prava iz različnih sektorjev portugalske javne uprave svoje dolgove dobaviteljem še naprej plačevale v rokih, daljših od tistih, določenih v členu 4(3) in (4)(b) Direktive 2011/7/EU. Konkretneje gre za te osebe javnega prava:

lokalna samouprava v letih 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018,

osebe javnega prava, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo (zdravstveni podsektor), v letih od 2013 do 2022,

avtonomna regija Madeira v letih od 2013 do 2022,

avtonomna regija Azori v letih 2013 in od 2015 do 2022.

Poleg tega je Portugalska republika v poročila za leta 2020, 2021 in 2022 vključila le nepopolne podatke, domnevno zato, ker naj za ta leta ne bi imela na voljo podatkov v zvezi z lokalno samoupravo zaradi spremembe računovodskega sistema, ki velja za to samoupravo. Na dan vložitve tožbe Portugalska republika ni dopolnila podatkov v teh poročilih in prav tako ni posredovala posodobljenih podatkov.

Komisija zato meni, da Portugalska republika ni izpolnila obveznosti na podlagi člena 4(3) in (4)(b) Direktive 2011/7/EU, ker ni zagotovila in ne zagotavlja, da zgoraj navedene osebe javnega prava plačajo svoje dolgove dobaviteljem v rokih, določenih v navedenem členu.

____________

1 UL 2011, L 48, str. 1.