Language of document :

2023. július 26-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

(C-480/23. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Ruseva és P. Messina)

Alperes: Bolgár Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Bolgár Köztársaság – mivel nem fogadta el a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1161 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1 való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, vagy legalábbis azokról nem értesítette a Bizottságot – nem teljesítette az említett irányelv 2. cikke (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Bolgár Köztársaságot a következő kettő közül a magasabb átalányösszeg Bizottság részére történő megfizetésére: i) 1 800 euró összegű napi összeg, szorozva azon napok számával, amelyek az irányelv által meghatározott átültetési határidő lejártát követő nap és a kötelezettség teljesítésének napja, vagy a kötelezettség teljesítésének hiányában azon nap között telik el, amikor a jelen eljárásban a Bíróság meghozza az ítéletet; ii) minimum 504 000 euró összegű átalányösszeg;

amennyiben az első franciabekezdésben megállapított kötelezettségszegés továbbra is fennáll a jelen ügyben hozott ítélet meghozatalának napjáig, kötelezze a Bolgár Köztársaságot napi 10 800 euró összegű bírság Bizottság részére történő megfizetésére, az ítélet kihirdetésének napjától mindaddig, amíg ez utóbbi nem tesz eleget az irányelv értelmében őt terhelő kötelezettségeknek;

a Bolgár Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1161 európai parlamenti és tanácsi irányelv a tiszta és energiatakarékos járművek piacát szeretné előmozdítani és ösztönözni, illetve növelni a közlekedési ágazatnak az uniós környezeti, klíma- és energiapolitika végrehajtásához való hozzájárulását. E célok elérése érdekében az irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy ügyeljenek arra, hogy a közúti közlekedés egyes járműveinek közbeszerzés révén történő beszerzésekor az odaítélő hatóságok és szervek figyelembe vegyék azokat az energetikai és környezeti hatásokat, amelyekkel e járművek a teljes élettartamuk folyamán rendelkeznek, ideértve az energiafelhasználást, a szén-dioxid és egyes szennyezőanyagok kibocsátását is.

Az irányelv 2. cikkének (1) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak legkésőbb 2021. augusztus 2-ig el kell fogadniuk az irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, és azokról haladéktalanul értesíteniük kell a Bizottságot. Az irányelv átültetésére szolgáló ezen rendelkezések elfogadásakor a tagállamok arra is kötelesek, hogy biztosítsák azt, hogy azok hivatkozást tartalmaznak az irányelvre vagy azok hivatalos közzétételekor ilyen hivatkozást mellékelnek hozzájuk.

A Bizottság 2021. szeptember 29-én felszólító levelet küldött a Bolgár Köztársaságnak. 2022. április 6-án a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött a Bolgár Köztársaságnak. Ennek ellenére a Bolgár Köztársaság még mindig nem fogadta el az átültető rendelkezéseket, illetve azokról nem tájékoztatta a Bizottságot.

____________

1     HL 2019. L 188., 116. o.