Language of document :

2023. július 24-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

(T-462/23. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: N. Nikolova és B. Rous Demiri)

Alperes: Bolgár Köztársaság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a Bolgár Köztársaság nem teljesítette a természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról szóló, 2009. június 18-i 2009/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 8. cikkének (2)bekezdéséből, 7. cikke (2) bekezdésének b) pontjából és 9. cikke (4) bekezdése első albekezdésének c) pontjából eredő kötelezettségeit, mivel nem tiltja, hogy az azonos forrásból származó természetes ásványvizet és forrásvizet több kereskedelmi megnevezéssel forgalmazzák; nem követeli meg, hogy a természetes ásványvizek és a forrásvizek címkéin feltüntessék a forrás nevét; és engedélyezi a „forrásvíz” megnevezés használatát olyan víz esetében, amely nem felel meg a „forrásvíz” megnevezés használatára vonatkozó feltételeknek;

a Bolgár Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról szóló, 2009. június 18-i 2009/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdése bevezeti az „egy forrás – egy kereskedelmi megnevezés” szabályát, amely tiltja az azonos forrásból származó természetes ásványvizek és forrásvizek több különböző kereskedelmi megnevezéssel történő forgalmazását. Ezenkívül az irányelv 9. cikke (4) bekezdésének c) pontjával összefüggésben értelmezett 7. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint a természetes ásványvizek és a forrásvizek címkéin fel kell tüntetni a forrás kinyerésének helyét és forrás nevét.

Márpedig a bolgár jog a 2009/54/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdését megsértve lehetővé teszi az azonos forrásból származó természetes ásványvíz és forrásvíz több kereskedelmi megnevezéssel történő forgalomba hozatalát, valamint az azonos jellemzőkkel rendelkező, ugyanazon felszín alatti vízből származó ásványvíz és forrásvíz különböző kereskedelmi megnevezéssel történő forgalomba hozatalát. Ezenkívül a bolgár jog nem követeli meg, hogy az ezen irányelv értelmében vett forrás neve szerepeljen a természetes ásványvizek címkézésén kötelezően feltüntetendő adatok között, és így nem felel meg ezen irányelv 7. cikke (2) bekezdése b) pontjának. A Bolgár Köztársaság sérti az ezen irányelv 9. cikke (4) bekezdésének c) pontjából eredő kötelezettségét is, mivel a nemzeti jog lehetővé teszi a címkézési követelményeknek meg nem felelő forrásvíz forgalmazását.

A Bizottság 2020. július 2-án felszólító levelet küldött a Bolgár Köztársaságnak. A Bizottság 2021. szeptember 23-án indokolással ellátott véleményt küldött a Bolgár Köztársaságnak. Mindazonáltal a Bolgár Köztársaság még mindig nem fogadta el és nem jelentette be a Bizottságnak az irányelvet átültető intézkedéseket.

____________

1 HL 2009. L 164., 45. o.